tisdag 19 juni 2012

Varför börjar man sälja ljusterapilampor och lavalampor egentligen?

Det började med att i vårt arbete som coacher och handledare på VÄGEN Utvecklingskonsulter AB är vi specialiserade på stresshantering och hur stress kan motverkas.

Varje höst så blev en viss del av våra klienter trötta, slitna, håglösa. De fick relativt ofta mediciner av sina företags eller familjeläkare. Eftersom detta återkom varje år blev vi nyfikna om det gick att göra något mer än att medicinera. Vi prövade då att köpa in olika produkter som skulle motverka trötthet och lindrigare depressioner.

Det som visade sig då var att de flesta som lånat just ljusterapilampor inte ville lämna tillbaka sina lampor. De ville hellre köpa dem. Vi sålde dessa och köpte några ytterligare varianter som även de såldes kvickt. Det gjorde då att Ljusweb bildades som vår webshop och har sedan dess sålt ljusterapilampor till privatpersoner, kommuner, landsting och företag.

Men lavalamporna då? Vår expert på ämnet Johnny Fredriksson, är sedan många år mindfulnesslärare och han har märkt att sedan 2000-talets början är människor allt mer splittrade och stressade i sitt sätt att vara. Han letade då efter någon produkt som kunde vara lugnande och skapa mer harmoni. Vi fick då kontakt med MATHMOS, som uppfann lavalampan 1963 (modellen görs fortfarande för hand och säljs i Ljusweb-butiken som Astro).
Lavalamporna och de andra färgskiftande modellerna talade lite samma språk som i mindfulness. Lugn, fokusering och närvarande här och nu.

Vi för idag alla deras modeller och är störst i Norden på deras produkter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar